45% OFF ON ACCOMMODATION – CITIBANK CARDS

45% OFF on ACCOMMODATION for all local & overseas CITIBANK Card Members from September 14th to November 14th, 2015 at Palm Garden Beach Resort & Spa in Hoi An

Giảm 45% GIÁ PHÒNG NGHỈ cho tất cả các chủ thẻ CITIBANK từ 14/09/2015 – 14/11/2015 tại khu nghỉ dưỡng biển Palm Garden, Hội An.

flyer citibank
flyer citibank